PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN PHONG
Đăng nhập
Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên (Hồ Chí Minh)