PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN PHONG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STKD-00440 Xây dựng hệ giá trị Quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nayVũ Thị Phương HậuSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00439 Xây dựng hệ giá trị Quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nayVũ Thị Phương HậuSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00438 Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietgapVũ Trọng LâmSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00437 Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietgapVũ Trọng LâmSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00436 Sử dụng mạng xã hội đúng cáchPhạm Văn PhongSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00435 Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học)Bích Thảo - Hoài GiangSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00434 Phấn đấu, rèn luyện trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (hỏi - đáp)Phạm Minh TuấnSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00433 Nông dân kể chuyện làm giàuNguyễn Hà GiangSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00432 Những tấm gương mô hình, điển hình "Dân vận khéo"Vũ Trọng LâmSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00431 Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt NamVũ Dương Thúy NgàSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00430 Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt NamKhúc Văn HưởngSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00429 Hỏi đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của ĐảngVũ Trọng LâmSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00428 Hỏi đáp về nâng cao chất lượng Đảng viên và tổ chức cơ sở ĐảngVũ Trọng LâmSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00427 Hỏi đáp về nâng cao chất lượng Đảng viên và tổ chức cơ sở ĐảngVũ Trọng LâmSách tham khảo dùng chung Trong kho
STKD-00426 Giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcNguyễn Ngọc ThànhSách tham khảo dùng chung Trong kho
12345678910...