PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN PHONG
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 2022
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
3 12 2022