PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN PHONG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quyết định trường đạt chuẩn Quốc gia 15/05/2024 [HyperLink19]
2 Phân phối chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020 05/04/2020 [HyperLink19]
3 Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (lần 1) 23/08/2019 [HyperLink19]
4 Đăng ký soạn giáo in năm học 2019-2020 23/08/2019 [HyperLink19]
5 Đáp án biểu điểm kiểm tra học ký 1 năm học 2018 -2019 31/12/2018 [HyperLink19]
6 Danh sách học sinh Trường THCS Tân Phong năm học 2018 -2019 07/11/2018 [HyperLink19]
7 Phân phối chương trình năm học 2018 - 2019-THCS Tân Phong 11/09/2018 [HyperLink19]
8 Mẫu biên bản họp phụ huynh học sinh năm học 2018 - 2019 06/09/2018 [HyperLink19]
9 Kết quả khảo sát đầu năm 2018-2019 04/09/2018 [HyperLink19]
10 Mẫu sổ dự giờ năm học 2018-2019 01/09/2018 [HyperLink19]
11 Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019 01/09/2018 [HyperLink19]
12 Sổ điểm cá nhân năm học 2018-2019 31/08/2018 [HyperLink19]
13 Danh sách học sinh trường THCS Tân Phong học kỳ 2 năm học 2017-2018 19/03/2018 [HyperLink19]
14 Kết quả khảo sát giữa học kỳ I năm học 2017 - 2018 21/11/2017 [HyperLink19]
15 Dực án phát triển giáo dục trường THCS Tân Phong năm 2017-2019 25/09/2017 [HyperLink19]
16 Phân phối chương trình năm học 2017-2018 29/08/2017 [HyperLink19]
17 Hướng dẫn giáo dục quốc phòng-an ninh trong THCS 21/08/2017 [HyperLink19]
18 Thời khóa biểu kỳ I-Năm học 2017-2018 16/08/2017 [HyperLink19]
19 Công văn 1069/SGD ĐT ngày 10/9/2015 của Sở giáo dục Hải Dương hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 -2016 10/09/2016 [HyperLink19]
20 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
    
12