PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN PHONG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Đáp án biểu điểm kiểm tra học ký 1 năm học 2018 -2019 31/12/2018 [HyperLink19]
2 Danh sách học sinh Trường THCS Tân Phong năm học 2018 -2019 07/11/2018 [HyperLink19]
3 Phân phối chương trình năm học 2018 - 2019-THCS Tân Phong 11/09/2018 [HyperLink19]
4 Mẫu biên bản họp phụ huynh học sinh năm học 2018 - 2019 06/09/2018 [HyperLink19]
5 Kết quả khảo sát đầu năm 2018-2019 04/09/2018 [HyperLink19]
6 Mẫu sổ dự giờ năm học 2018-2019 01/09/2018 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018-2019 01/09/2018 [HyperLink19]
8 Sổ điểm cá nhân năm học 2018-2019 31/08/2018 [HyperLink19]
9 Danh sách học sinh trường THCS Tân Phong học kỳ 2 năm học 2017-2018 19/03/2018 [HyperLink19]
10 Kết quả khảo sát giữa học kỳ I năm học 2017 - 2018 21/11/2017 [HyperLink19]
11 Dực án phát triển giáo dục trường THCS Tân Phong năm 2017-2019 25/09/2017 [HyperLink19]
12 Phân phối chương trình năm học 2017-2018 29/08/2017 [HyperLink19]
13 Hướng dẫn giáo dục quốc phòng-an ninh trong THCS 21/08/2017 [HyperLink19]
14 Thời khóa biểu kỳ I-Năm học 2017-2018 16/08/2017 [HyperLink19]
15 Công văn 1069/SGD ĐT ngày 10/9/2015 của Sở giáo dục Hải Dương hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015 -2016 10/09/2016 [HyperLink19]
16 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
17 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
18 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
19 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]