PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN PHONG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí giáo dục 2 42000
2 Tạp chí thiết bị giáo dục 2 36000
3 Tạp chí khoa học giáo dục 2 38000
4 Dạy và học ngày nay 2 40000
5 Vật lí tuổi trẻ 4 48000
6 Toán học tuổi trẻ 4 40000
7 Văn học và tuổi trẻ 6 64000
8 Sách kinh điển 30 2864500
9 Sách tra cứu 44 3799800
10 Sách Hồ Chí Minh 61 2026000
11 Toán tuổi thơ 70 840000
12 Sách đạo đức 95 2909700
13 Sách nghiệm vụ 6 116 1393100
14 Truyện thơ 133 3056700
15 Sách nghiệm vụ 7 138 2105300
16 Sách nghiệm vụ 8 141 2442200
17 Sách giáo khoa 7 152 1109600
18 Sách nghiệm vụ 9 156 2546900
19 Sách giáo khoa 9 167 1191700
20 Sách giáo khoa 8 172 1301400
21 Sách pháp luật 188 8091000
22 Sách giáo khoa 190 1128000
23 Sách tham khảo 7 280 5109900
24 Sách tham khảo 6 339 5601800
25 Sách tham khảo 8 348 7700543
26 Sách tham khảo dùng chung 381 22201900
27 Sách thiếu nhi 403 12474200
28 Sách nghiệp vụ 404 6942512
29 Sách giáo khoa dùng chung 435 2940600
30 Sách tham khảo 9 525 12731568
 
TỔNG
4990
112816923